Prehľadné porovnanie cien elektriny a plynu.

0908 700 600

 
 
 
 

Výpočet ceny elektriny

1. :
           

Na Slovensku existujú 3 monopolní distribútori elektrickej energie.

  • pre západoslovenský kraj - ZSE distribúcia, a.s.
  • pre stredoslovenský kraj - SSE Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
  • pre východoslovenský kraj - VSE Východoslovenská distribučná, a.s.

Distribútor zabezpečuje prepravu elektrickej energie od výrobcu až ku konečnému spotrebiteľovi a stará sa o údržbu celej elektrickej siete.

 
2. :
       
 
3. :

D1: Jednopásmová sadzba (jednotarif) pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady).

D2: Jednopásmová sadzba (jednotarif) pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba pre odberné miesta, ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, bez elektr. kúrenia a ohrevu vody).

D3: Dvojpásmová sadzba (dvojtarif) pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi s nižšou spotrebou elektriny, prípadne pre bytovú spotrebu elektriny domácností s podstatnou časťou spotreby v nízkom tarife.

D4: Dvojpásmová sadzba (dvojtarif) pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba je vhodná pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do času platnosti NT.

D5: Dvojpásmová sadzba (dvojtarif) pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním

Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

 
4. :
 kWh za rok

Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. jednotarifom, pri ktorom sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (teda v špičke) alebo v noci (teda mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízky a vysoký tarif.

Nízkym tarifom je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek a vysoký tarif sa platí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.

 
5. :
 kWh za rok

Cena samotnej elektriny môže byť vyjadrená tzv. jednotarifom, pri ktorom sa platí rovnaká cena bez ohľadu na to, či sa elektrina spotrebúva cez deň (teda v špičke) alebo v noci (teda mimo špičky). Cena elektriny môže byť ale rozdelená aj na tzv. nízky a vysoký tarif.

Nízkym tarifom je spoplatnená elektrina spotrebovaná mimo špičiek, a vysoký tarif sa platí za elektrinu spotrebovanú počas špičky.

 
3. :
                       
Vyberte typ nehnuteľnosti, pre ktorú chcete vypočítať spotrebu elektriny.
 
4. :
Svietim
Varím
Akumulač. pec
Kúrim
Tepel. čerpadlo
 
Vyberte voľbu, ktorá najbližšie vystihuje účel, na ktorý využívate elektrinu.
 
 
#
 
Dodávateľ
Názov firmy
Paušál
s DPH ročne
Elektrina
s DPH ročne
Celkové náklady
s DPH ročne
Cenník
Na stiahnutie
Pre zobrazenie cenového porovnania vyplňte formulár uvedený vyššie.